We Love WP Featured

Paus för kanalisation p g a tjäle – GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Kanalisationen är dragen ända till Folkesgården. I Åsen fick den avbrytas p.g.a. tjäle. Kommer att återupptas när förhållandena tillåter.

Västra Ämtervik Norra Fiberförening har haft kontakt med ansvarig på Empower om inblåsning och fått beskedet att de vill blåsa in fiber så snart det går, men inte får några besked i sin tur. Det innebär att vi just nu faktiskt inte vet när inblåsning kommer att ske. Rent praktiskt borde det vara möjligt att blåsa t.o.m. Folkesgården.

Länsstyrelsen har fått en ”anonym” anmälan om olaglig grävning vid övergång vid Peckåsälven. Den anonyme hade hävdat att det var en iordningställd lekbotten som drabbats och förstörts, vilket är helt felaktigt, då någon åverkan inte gjorts och eftersom Länsstyrelsen långt innan kanalisationen (alltså ingen grävning) hade gett tillstånd. VÄN hade dessutom samma dag dubbelkollat hos Länsstyrelsen för att vara säker på att vårt förfarande var korrekt.

Fallet är därmed avskrivet.

Vi önskar er alla en God jul och ett Gott Nytt År!

M v h, Styrelsen

En kommentar på Paus för kanalisation p g a tjäle – GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

 1. Torbjörn Magnusson säger:

  En person som kanske kommer fån Orten
  försökte dra ner styrelsen i lorten
  men fibern blev dragen bak Olssons dass
  o öringen kan leka i sand och vass
  och själv blev hen körd på porten