We Love WP Featured

Kanalisationsförslag med Fortum inställt

Vi i styrelsen har fått ett jättebra förslag från ”grävlingarna” på hur vi både kostnadseffektivt och smidigt kan bygga vår kanalisation. I det förslaget är även Folkesgården med. Folkesgården kommer att bli föreningens kunder, som det numera är känt, om föreningen väl har fått upp ett fungerande fibernät. Det räknar vi så klart med att vi kommer få. Därför har vi också valt att samtidigt planera med Folkesgården, då vi fått in intresseanmälningar från samtliga fastigheter förutom två därifrån.

En bra möjlighet

Förslaget innefattar även att vi trots allt skulle kunna gå med Fortum och lägga en viss sträcka ihop med dem i Folkesgården. Allt för att få ner priset ytterligare.

I och med denna möjlighet har vi också sett över vårt tidigare beslut att inte gå med Fortum. Det vill säga att ändra oss och gå med i alla fall, om det gynnar projektet. Vi kom samtliga i styrelsen fram till att vi skulle kunna tänka oss att gå med Fortum. Men det har inte varit ett lätt beslut att ta.

Riskfyllt beslut

Ett stort problem för oss att gå med Fortum är, att vi än så länge inte har kommit upp i minst 50 % medlemmar. 50 % medlemmar är gränsen för att kommunen ens ska börja planera för att bygga ett stamnät. Nästa problem är pengar. Eftersom vi inte har den mängd medlemmar vi vill ha än, så finns det heller inga pengar att betala Fortum för den här potentiella nedläggningen. Risken blir då också att vi investerar i något som sen i slutändan kanske inte blir av. Detta var anledningen förra gången, när vi valde att inte gå med Fortum (då hade vi 0 medlemmar).

Men den här gången har vi nästan så många medlemmar som vi vill ha och vi har ett färdigt kanalistationsförslag. Så vi vill sätta spaden i backen och köra. Men vem ska ta den kostnaden? Vi tycker att det är svårt att kräva att våra medlemmar ska göra det om projektet i slutändan inte blir av.

Styrelsen villig att gå i borgen

Därför har vi i styrelsen bestämt att vi själva, personligen, går i borgen för kostnaden. Blir inte projektet av i slutändan, så får vi helt enkelt ta det på oss själva och lägga ut de pengarna. Det är ett så pass bra förslag och vi tror så mycket på det här projektet, att vi känner att det är något vi får offra oss för. En stor del av att sitta i en styrelse, för den här typen av projekt, är att vara villig att ta på sig risker.

Det enda motkrav vi har ställt, för att gå med Fortum och personligen ställa oss i borgen, är att samtliga i Folkesgården skriver på sina markavtal och intresseanmälningar, samt att Gråsjövägens vägsamfällighets styrelse också säger ok till att detta sker, så det inte dyker upp knepigheter på vägen.

Men så blev det inte.

Alla i Folkesgården skriver inte på

Nu måste vi tyvärr meddela att denna plan gick i stöpet p g a att en person i Folkesgården vägrar skriva på sitt markavtal och sin intresseanmälan, om vi i styrelsen inte ställer upp på helt orimliga krav. Vårt uppdrag är inte att gynna enskilda personers intressen. Vi jobbar åt och för alla våra medlemmar och kunder. Styrelsen ställer inte upp på krav som innebär att vi inte får inflytande eller insyn, eftersom vi har det ekonomiska och juridiska ansvaret för det totala projektet.

Detta leder nu i sin tur till att Folkesgården inte når upp till våra krav och därför är vi tvungna att återigen tacka nej till Fortum. Och därför lägger de idag ner sina kablar utan oss.

En ny väg

Vi hade här en fantastisk möjlighet att komma igång med en otroligt bra och välplanerad kanalisation, men nu är vi tyvärr tillbaka på ruta ett. Så vi får träget jobba vidare för att hitta en helt annan plan för hur detta ska utföras. Våra chanser att göra det här till samma billiga pris har nu markant försämrats i och med detta.

För bygdens skull

Vi tycker det är synd att det finns personer som inte ser nyttan i detta och därför känner sig obligerade att motarbeta oss. Vi gör detta på vår egen tid och får inget betalt för det. Vi gör det för bygden, för Värmland, för vår egen överlevnad och för att vi är eldsjälar.

Styrelsen vill i och med denna skrivelse försöka undanröja alla eventuella möjligheter till förvirring eller ryktesspridning, som lätt uppstår kring sådana här frågor. Om det fortfarande kvarstår några frågetecken är du välkommen att höra av dig till Fredrik (ordförande).

Deadline

Vi vill påminna om att det fortfarande är deadline för att skriva på sina markavtal den 15:e augusti. Efter den 15:e vet vi mer hur det ser ut och kan därmed gå vidare.

Hoppas att du fortfarande känner att detta är ett projekt att satsa på. För det gör vi. Och vi kommer ge järnet för att du ska få fiber. Det är vårt mål.

Mvh / Styrelsen

En kommentar på Kanalisationsförslag med Fortum inställt

  1. Peter Fredrikson säger:

    Ni har värkligen lagt ner ett bra jobb fortsätt så, För det verkar som dä kan gå bra fram över de som inte vill vara mä ska inte stoppa alla andra. Bra jobbat Styrelsen