We Love WP Featured

Studiebesök hos Gettjärns fiberförening

Grävlingarna har sammanträtt igen. Syftet var avrapportering från studiebesöket hos fiberföreningen i Gettjärn. Här följer några av de viktigaste insikterna som gjordes under besöket.

Anbudshandlingar

Fiberföreningen i Gettjärn lämnade ut anbudshandlingar till 7 företag och fick 2 svar. Det är tydligt att marknaden är het vad gäller grävning för fiberrör. NAO från Sunne och ett företag från Dalsland är de som gräver ner rör år föreningen i Gettjärn.

Byggmöten

Den egna arbetsinsatsen för stenkörning o.dyl. är stor, vidare har man lokala grupper med stor kännedom om förhållandena som hela tiden har kontakt med grävarna och bla. sköter byggmötena.

Oväntade problem

Fiberinblåsningen har gått bra. Viktigt är att vara klar i anbudet att grävfirman står för kostnaden för återuppgrävning vid ev. problem. Avståndet mellan kopplingsskåpen kan vara upp till 600m. Delning till de olika fastigheterna sker inte bara i skåpen utan också under mark i sk. Kulor. Ett oväntat problem har varit att markägare flyttar stakning på eget bevåg. Vi diskuterar olika metoder för att undvika detta.

Tomtavtal

Gettjärn har valt att skriva markavtal även för tomterna hos de som tecknat sig för abonnemang, detta för säkerhets skull. Vi har tagit upp detta i styrelsen och funderar på hur vår modell ska se ut.

Hjälp oss hjälpa till där det behövs

Efter denna genomgång enades vi om att markavtalen nu är prio 1 för att kunna gå vidare. Alla måste hjälpas åt för att få det hela att gå smidigt. Hensgård är ett bra exempel på en by där det finns mycket arbete på grund av strukturen på bebyggelsen, medan Kisterud å andra sidan har ett mycket enklare läge. De som känner att jobbet blir för omfattande och för tidskrävande hör av sig till styrelsen eller någon i Grävlingarna så ska vi sätta upp en plan för att hjälp till.

Deadline för markavtal 15 augusti

I och med detta har vi satt en deadline på att avtalen ska vara klara till 2012 08 15. Så har du inte skrivit på ett markavtal kan du göra det här.

Kommentarer inaktiverade.