We Love WP Featured

Grävling-möte

”Grävlingarna” har haft ett möte och diskuterat det förslag som föreningen fått från Rejlers angående dragningen av fiber i vårt område.

I gruppen som träffades den nittonde och arbetar med dragningen ingår Georg Wickberg (sammandragande), Lars Sandberg, Margaretha Runvik Wickberg, Gunde Gunnarsson, Kent Wester, Birger Andersson, Lars-Ove Eriksson och Henry Sjölund. I gruppen ingår vanligtvis också Johan Persson, Börje Magnusson och Roy Eriksson, samt har även bestått av intresserade och kunniga personer, kallade av respektive byombud.

På mötet kom många genast med förslag på förenklingar av dragningen, vilket skulle sänka kostnaden, både genom att göra den rakare och låta den gå genom mer plöjbar mark. Målsättningen är att Grävlingarna ska finna bästa dragningen både på kartan och i fält under sommaren. Förslag finns på att sänka kostnaderna genom eget arbete.

Gruppen har börjat skriva markavtal/nyttjandeavtal med berörda markägare.

Kommentarer inaktiverade.