We Love WP Featured

Kanalisation i Folkesgården

Vi gärna passa på att berätta om varför styrelsen har beslutat att inte lägga ner rör samtidigt som Infratek gör det i Folkesgården.

Den grundläggande anledningen till att föreningen inte kan lägga ner rör samtidigt är att styrelsen av olika anledningar inte kunde få full insyn i projektet med nedläggning tillsammans med Infratek. Då styrelsen i alla lägen har det fulla ekonomiska ansvaret kunde vi inte åta oss den ekonomiska risk det trots allt innebär att lägga kanalisation tillsammans med Infratek, speciellt som vi inte till hundra procent kunde garantera att projektet i sin helhet skulle bli av.

Då vi ändå ansåg att Infratekavtalet var bra, gick erbjudandet till Folkesgården att själva genomföra kanalisationen och därigenom få ett mycket bra pris på sitt bredband. Det stod dock mycket snabbt klart att de flesta fastighetsägarna i Folkesgården inte ville ha en sådan lösning utan ville anslutas som kunder till vårt nät, något som vi nu jobbar med.
Vi vill betona att vi haft en nära dialog med Sunne kommun i frågan under hela processen.

I stället väljer vi att enbart lägga ner rör på de strategiska ställen, som annars skulle blivit dyra för oss. Detta gäller några vägundergångar i Folkesgården, vilka blir mycket billigare än om vi skulle göra det ”själva” senare.

Kommentarer inaktiverade.