We Love WP Featured

Första styrelsemötet i föreningen

Protokoll

Västra Ämterviks Norra Fiber Förenings (VÄN) styrelse samlades för sitt första möte hemma hos Fredrik den 22 februari 2012 med alla styrelsemedlemmar närvarande, inklusive Ingela Åslund (suppleant). Föreningen är nu registrerad som ekonomiska förening hos Bolagsverket.

Margaretha och Jesper Blomgren valdes till webbansvariga, Margaretha blev utsedd till vice ordförande och övriga i styrelsen är ”vanliga” ledamöter. Kassör kommer någon utanför styrelsen att bli. Om ni kommer på någon lämplig inom föreningen kan ni gärna skicka tips till ordförande Fredrik Lindvall.

I övrigt bestämdes att Margaretha och Fredrik ska ordna ett möte med Fortum för att få fram mer fakta om möjligheten att få lägga ner rör för fiber samtidigt som Fortum gräver för el i Folkesgården. Styrelsen ska också stämma av Reijlers förslag till kanalisering med vad vår egen arbetsgrupp, som arbetade med detta tidigare, kommit fram till. Föreningen behöver förstås en arbetsgrupp som kan arbeta med detta framöver också! Det uppdraget handlar om lämplig dragning, vilka markägare som är berörda och vilka markförhållande som råder.

2 kommentarer på Första styrelsemötet i föreningen

  1. Johan Olsson säger:

    Vill bara skicka ett tack till er alla för ert arbete.

  2. Jeppe säger:

    Vi tackar och bockar för förtroendet och vi gör vårt bästa för att driva projektet åt rätt håll.