We Love WP Featured

Vi bildar ekonomisk förening 18 feb 2012

Protokoll

Med en täckningsgrad på drygt 70% har vi idag beslutat att gå vidare i projektet och starta en ekonomisk förening.

Följande styrelse är vald:
Ordförande – Fredrik W. Lindvall
Monica Magnusson
Jeppe Blomgren
Georg Wickberg
Margaretha Runvik

Suppleanter:
Bo Larsson
Ingela Åslund

Vi vill också tacka samtliga som på något sätt varit involverade i projektet och som varit med i den uppstartande arbetsgruppen som lett arbetet fram till idag. Alla som hjälpt till har varit oumbärliga och vi hoppas självklart att vi kan fortsätta samarbeta vidare i projektet i samma goda anda som det hittills varit.

Nu kör vi!

Kommentarer inaktiverade.